?

Log in

No account? Create an account
oktobro 2008   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Barry moustachio

Mi ne komprenas

Posted by chemoelectric on 2007.09.09 at 15:50

Comments:


viric
viric at 2007-09-09 23:42 (UTC) (Ligilo)
Verdire, mi apenaŭ iam sukcesis interesigi iun serioze pri esperanto, kaj same pri ĝs.
Kelkaj konatuloj simpatie rilatas al ili, sed neniu serioze tion atentas.

Mi klopodos iam fari prezenton pri ĝs en esperanto-kongreso. En la venonta kataluna kongreso, espereble. Mi tiam povos sperti pri rezultoj.

Mi al kelkaj parolis pri e-prime, kaj espereble iuj el tiuj kelkaj komprenis kion mi eksplikis. Tamen ĝenerale oni primokas mian evitemon al tiu "esti". Mi tion klopodos enkonduki serioze same en kongreso, tamen mi ne sentas min plenpreta tion klarige ekspliki.

Mi tamen kuraĝigas vin vorte! Sciu ke en la alia flanko de la Atlantiko iu klopodetas po-paŝete ion fari favore al eo kaj al ĝs. :)
Barry SCHWARTZ (Barijo ŜVARC)
chemoelectric at 2007-09-10 02:37 (UTC) (Ligilo)
Mi ne rekomendas E-primon, vi eble jam sciis. Mi fakte malrekomendus ĝin, krom ke mi alvenis al mia malrekomendo per vojo tra E-primujo. Ne surprizus min, se ju pli da E-primo, des malpli da sano; sed iu ajn grupo devas havi siajn ‘Idistojn’. :)
viric
viric at 2007-11-05 16:17 (UTC) (Ligilo)
Mi ne konis vian rifuzon al E-primo. Kial vi malrekomendas ĝin, kaj opinias ĝin eĉ malsaniga?

Cetere, en tiu ĉi lasta skribaĵo al gxo_so, vi kvazaŭ forlasas ĝs. Ĉu vere?

Mi vere nenion scias pri la nunaj homoj oficiale laborante pri ĝs; mi simple havas mane la skribojn de Korzybski, kaj nenion pli. Mi konas neniom la agon de nunaj ĝs-grupoj. Ĉu vi ankaŭ komencis malakcepti la teoriojn skribitajn de Korzybski?

Amike,
viric.
Barry SCHWARTZ (Barijo ŜVARC)
chemoelectric at 2007-11-06 23:08 (UTC) (Ligilo)
Mi opinias tiamaniere pri E-primo pro mia empiria observado. Eble mi devas diri nur ke mi rimarkis neniun ĝs-an plibonigon. Tamen E-primo verŝajne estas bona ekzerco por skribado.

Mi ne forlasas ĝs, sed mi malesperas pri ĝi.

Pri la skribaĵoj de AK, ili daŭras esti bonegaj (krom la gravaj sciencaj eraroj, ekzemple la malĝusta biologio).
Previous Entry  Next Entry